ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα προϊόντα Aknicare έχουν κλινικά αποδεδειγμένη δράση.

Όλες οι μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί σε διακεκριμένα κέντρα κλινικών ερευνών (Hammersmith Hospital) ενώ τα αποτελέσματα αυτών των μελετών είναι δημοσιευμένα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά (British Journal of Dermatology).

before aknicare after aknicare

Τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή, ελεγχόμενη κλινική μελέτη έναντι placebo σε 40 ασθενείς (16-45 ετών) με ήπια-μέτρια ακμή προσώπου που προϋπήρχε για αρκετά χρόνια και στην οποία είχε ήδη δοθεί τοπική θεραπεία (σύμφωνα με το ιστορικό). Εφαρμογή Aknicare Lotion 2 φορές την ημέρα για 14 εβδομάδες.