ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα αυτή δείχνει ότι αποδέχεστε τους όρους αυτούς. Αν δεν τους αποδέχεστε, μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα αυτή.

Αποκλεισμός ευθύνης

  • Η ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Β.Ε. ελέγχει το περιεχόμενο τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
  • Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα συγκεντρώθηκαν και ελέχθησαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Παρόλα αυτά δε φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και / ή την παρουσία σφαλμάτων.
  • Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Η ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Β.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια.

Ανανέωση των όρων χρήσης

Λόγω των συνεχών τεχνικών και νομικών μεταρρυθμίσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε κατά διαστήματα τους υφιστάμενους όρους χρήσης. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε κάθε φορά προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας πότε ενημερώθηκε με την τελευταία έκδοση των όρων.

Πνευματικά και άλλα προστατευόμενα δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, λογοτύπων, αρχείων ήχου και εικόνας, αποτελεί, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, ιδιοκτησία μας και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αλλοιωθεί, μεταδοθεί, επαναχρησιμοποιηθεί, γίνει αντικείμενο ιδιοποίησης, αξιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για δημόσιους ή διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων μας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας.

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον έχετε δώσει τη ρητή άδεια σας. Θυμηθείτε, με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέρους αυτού της ιστοσελίδας, δέχεστε και συμφωνείτε με τις πρακτικές εμπιστευτικότητας.

Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς όταν για παράδειγμα χρησιμοποιείτε κάποια από τις δυνατότητες για επικοινωνία μαζί μας.

Τα ηλεκτρονικά ίχνη (cookies) είναι μικροί φάκελοι κειμένου που μπορεί να αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο των επισκεπτών των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα ηλεκτρονικά ίχνη καθιστούν ευκολότερη για εσάς την πλοήγηση στο διαδίκτυο και διευκολύνουν την ορθή παρουσίαση των ιστοσελίδων μας.
Μπορείτε να αποφύγετε την αποθήκευση ηλεκτρονικών ιχνών στο σκληρό σας δίσκο αλλάζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησης που διαθέτετε. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για την αποστολή των ενημερωτικών μας δελτίων και για την ανταπόκριση στις απορίες σας.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας και οι οποίοι προστατεύονται από ακατάλληλη χρήση και δεν είναι προσβάσιμοι σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Όλες οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ερμηνευθούν ως ιατρική συμβουλή ή προτροπή για απόφαση. Πάντα θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον ιατρό ή φαρμακοποιό σας πριν από τη λήψη οποιουδήποτε προϊόντος.